GARANTI & SKÖTSELRÅD

GARANTI

Samtliga våra mikrocementer har CE-märkning.

Vad innebär CE-märkningen? 
Det är ett europeisk typgodkännande som certifierar och garanterar, genom noggranna försök och tester, att produktens tekniska prestanda håller den prestandan som företaget hävdar. Det vill säga produkten uppfyller normerna för kvalitet och säkerhet som marknadsförs och är rätt för sitt avsedda syfte.

Våra produkter uppfyller de högsta kraven på marknaden. Vi erbjuder högt mekaniskt motstånd, liksom motstånd mot slitage, brand, sprickbildning, kemikalier och frätande ämnen, utöver detta har produkten en hög vidhäftningsförmåga och resistans. Optimala produkter med optimala egenskaper.

Topciments mikcocementgarantier varar i 5-10 år beroende på produkt. Garantin innebär att en defekt produkt ersätts, men inte med arbetet, detta får hantverkaren stå för. Garantin täcker eventuella tillverkningsfel på materialet med avseende på följande parametrar:

Vi på designcement lämnar 10 års garanti mot sprickor i cementen på jobb som vi utfört. Garantin gäller mot sprickor som endast uppstått i vår produkt, alltså inte om anledningen till sprickan kommer utav yttre påverkan. Microcementen är mycket flexibel som ni kan läsa mer om lite längre ner, men den bygger endast 3mm och kan därför inte motstå allt för stora yttre påfrestningar. Om ett underliggande material har spruckit eller ett föremål tappats i cementen ersätts inte skadorna. Cementen ska även ha tagits väl om hand av ägaren enligt medföljande instruktioner.

ELASTICITET

Vi garanterar att det inte kommer att bli några sprickor i microcementen. De elastiska egenskaperna hos Topciments microcement klarar mindre förändringar/rörelser i underlaget om dess applicering är korrekt. Om sprickor uppstår täcker garantin inte defekter som orsakas av dåligt underarbete vid beredning av underlaget.

FYSISK STYRKA

Mikrocement är jämförbar med träparkett, men när det gäller resistans mot tappade föremål, “slag” och slitage, visar test som utförs i enlighet med EN-standarder att microcements funktionalitet överstiger de flesta naturliga trägolven. Garantin täcker inte skador som orsakats av misskötsel (otur) av kunder, såsom stötskador, repor, skärningar eller liknande skador.

KEMISK RESISTANS

Mikrocementbeläggningen har god motståndskraft mot kemiska rengöringsprodukter; Vi rekommenderar dock alltid användning av vatten och ph-neutralt rengörings medel för bästa hållbarhet och underhåll. Eftersom golvet är fog-löst blir rengöringen mycket enklare.

ANTI-SLIP (ANTI-HALK)

Tack vare de många olika typerna av mikrosementer och deras olika texturer är det möjligt att anpassa typ av ytbehandling efter användningsområde och plats: slätare material för interiörer och mer robusta där man behöver en “halkfritt” golv.
Vår produkt är mycket lämplig på platser där det krävs en “halkfri” yta.

REAKTION PÅ ELD

Konstruktionsmaterialets reaktion på brand är beteendet hos ett material med avseende på dess bidrag till eldens utveckling vid brand. Detta beteende är klassificerat enligt CTE SI-förordningen.

Vad är CTE SI-förordningen? Det är en uppsättning normer och protokoll som är obligatoriska för byggprodukter i olika situationer och användningsområden. Tillsammans med CE-märkningen är säkerheten i vårt material certifierat vid brand.

Microfinos väggsystem, med alla dess lager inklusive tätningen, har erhållit klassificeringen B-S1, d0

Microdeck golvsystemet, med alla dess lager inklusive tätningen, är klassad som Bfl-S1.

Den klassificering som används definieras av följande parametrar,

Bidrag till spridningen av eld.
A1: Brännbar utan att bidra i stor utsträckning till elden.
A2: Brännbar utan att bidra till elden i mindre utsträckning.
B: Brännbar med mycket begränsat bidrag till brand.
C: Brännbar med begränsat bidrag till brand.
D: Brännbar med genomsnittligt bidrag till eld.
E: Brännbar med högt bidrag till eld.
F: Ej klassificerad.
Genomtränglighet av de röker som produceras.
S1: Låg genomtränglighet .
S2: Mean genomtränglighet .
S3: Hög genomtränglighet .
Fallet av droppar eller inflammerade partiklar.
D0: producerar inte dem.
D1: Det producerar dem i medelstora grad.
D2: Det producerar dem i hög grad.
Enligt dess ansökan.
Inget delindex för tak och väggmaterial.
Med ett underindex FL för golvmaterial.

FÄSTFÖRMÅGA

Topciment garanterar mycket hög färstförmåga av sin microcement på alla typer av material. Detta innebär inte att det lämpar sig fär alla typer av material.

FÄRGENS HÅLLBARHET

De pigment som används för att ge färg till mikrocementen är av mineraliskt ursprung, vilket är det som beter sig bäst tillsammans med cementen. Trots varierande klimat och starkt solljus förblir färgerna stabila utan några uppenbara förändringar.
De “tätskikten” (sealers) som används för tätning är alifatiska, deras kemiska sammansättning säkerställer att de har en hård yta, som är mycket motståndskraftig mot ultravioletta strålar, detta gör att de inte blir gula på grund av solljuset.

TÄTHET

Tack vare de “tätskikt” (sealers) som appliceras på ytan på våra microcementer, ökar dess hårdhet och motståndskraft. P.g.a detta bildas vattentäta och fuktresistenta ytor, vilket gör dem mycket lämpliga i badrum och duschar. I Sverige används alltid “folie” under materialet för att säkerställa vattenresistansen, allt enligt branchreglerna på gvk.se