Förpacking #

Designcrete finns i hinkar med storlekarna : 3.5kg / 7kg / 14kg

Rengöring av verktyg #

Verktygen måste rengöras direkt efter appliceringen, när materialet har torkat är de mycket svåra att rengöra.

Förvaring #

Produkten ska förvaras försluten i sin originalförpackning i temperaturer mellan 10ºC och 30°C. Förvaringen ska ske i en torrt och skyddas från direkt solljus. Bästföre datumet är ett år efter tillverkningsdatumet om den förvaras i rätt miljö. Öppnad förpackning rekommenderas att användas inom en vecka, i rätt miljö kan den ofta användas betydligt senare än så.